©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fi

Velkuan Teersalon ranta

 V e l k u a n   T e e r s a l o n   r a n n a n   s u u n n i t t e l u, 2007. Laatat värjäytettiin kolmella eri sinisen sävyllä ja kasvit mukailivat sinistä värimaailmaa.
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV