©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fiOpas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle     Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle             


145-sivuinen   O p a s   v a s t a v a l m i s t u n e e l l e   k u v a t a i t e i l i j a l l e   ilmestyi vuodenvaihteessa 2006-2007.

< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV