©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fi

Tummat liikkeet

T u m m a t  l i i k k e e t  2., 2005, kaiverrus ja öljyväri akryylilevylle, yksityiskohta
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV