©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fiIntressiristiriitaI n t r e s s i r i s t i r i i t a, 2006, 30 karttamaalausta Halikonlahdesta bakteerinidätysrasioissa. Naudan veren tummuus vaihtelee lahden saastuneisuuden mukaan.  
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV