©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fi

Syvyydessä

 S y v y y d e s s ä, 1997, 2000, sata polymeerigravyyrivedosta tyhjissä taskukellon kuorissa, installaatio, pituus 10 metriä.
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV