©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fiOlennaiset oliot ja hyödylliset hävittäjät


O l e n n a i s e t   o l i o t   j a   h y ö d y l l i s e t   h ä v i t t ä j ä t, 1997-2002, lampaan turkis ja villa, 20 cm x 30 cm - 40 cm x 50 cm.
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV