©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fi

Hämmästyttävät hämähäkit

 H ä m m ä s t y t t ä v ä t   h ä m ä h ä k i t, 1997, lampaan turkis ja liima, koko n. 10 cm x 30 cm - 25 cm x 60 cm.
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV