©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fiLeukaluutL e u k a l u u t, 2000, 2 teosta 10-osaisesta sarjasta. Luonnontieteellisen Keskusmuseon näyttelyssä Osiris ja Kuolema. Lampaan turkis ja villa, ruokailuvälineet, neulat. 
< < < | | > > >

Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV