©   T   i   i   n   a     V   a   i   n   i   o

© webdesign: www.bellamedia.fi

Haaveet ja varjot

 H a a v e e t  j a  v a r j o t, 2000, osa 10-osaisesta installaatiosta, kaiverrus ja öljyväri akryylilevylle. Teoksen lähtökohtana on Pyhämaan uhrikirkon seinämaalaukset.
< < < | | > > >


Kaiverruksia      Grafiikkaa     Maalauksia      Installaatioita      Esinekoosteita      Lavastuksia ym.      Muotokuvia      Opas      CV    


U u d e t  t e o k s e t  /  N e w  w o r k s:


K u v a t a i t e i l i j a m a t r i k k e l i

I n s t a g r a m